Kontakt info

Holger Fischer Spedisjon AS

E-Mail:  nils@fischersped.no

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             Vi venter inn følgende containere fra USA

 

 

 

 

         

 

 

          1969 CHEV.CAMARO RO-RO DRA.    12.06.19

 

          MEDU 954495-0  Estimert  ank.           07.07.19

 

          MRSU 326075-4  Estimert  ank.           24.07.19

 

          MRKU 631255-0  Estimert  ank.           24.07.19

 

          MEDU 950726-2  Estimert  ank.           20.08.19

 

          RO-RO DRAMMEN 2014 AUDI A7       07.07.19

 

          RO-RO DRAMMEN 2015 VW E GOLF 24.07.19  

 

 

           

 

 

           

 

 

          

         

 

 

          

 

 

        

 

 

 

      

 

 

 

                      

CONTAINERNE KAN TRACKES PÅ PAKKESPORING.NO

            

               HOLGER FISCHER SPEDISJON AS             

                    FLYTTET TIL  NYE LOKALER                

            I  HÅNDVERKSVEIEN 11, 1405 LANGHUS

                                    01.07.2017.       

                                                                                                     
Holger Fischer Spedisjon AS
Besøksadresse: Håndverksveien 11, 1405 Langhus
Postadresse: Håndverksvegen 11, 1405 Langhus
Tlf:   2266 2180 sentralbord
E-post: grete@fischersped.no