Kontakt info

Holger Fischer Spedisjon AS

E-Mail:  nils@fischersped.no

                     

Her finner du oss

 
 
 

Holger Fischer Spedisjon AS
Besøksadresse: Håndverksveien 11, 1405 Langhus
Postboks 410, 0103 Oslo
Tlf:   2266 2180
Fax: 2266 2181

E-post: holger@fischersped.no schersped.no