Kontakt info

Holger Fischer Spedisjon AS

E-Mail:  nils@fischersped.no

                     

Etablert i 1867 av Holger Fischer

Hr. Holger Fischer var nordmann, selv om navnet skrives på den tyske måten. 
Den første tiden hadde han bl.a. kontrakt på overførselen av gods fra /til Vest- og Østbanen i Oslo.
Sønnen Oscar Fischer utvidet virksomheten til også å omhandle ekspedisjon av kystruteskipene og rederivirksomhet.  Fredrik W. Fischer ledet firmaet fra 1958 og H. Fredrik H. Fischer fra 1983.
 
Holger Fischer GmbH, Hamburg, ble etablert i 1925, og har hovedsakelig drevet med transporter til og fra Norge.  Som HUB for de Scandinaviske landene, har de et utstrakt kontaktnett i alle verdensdeler.
Per 1/1-2015 er begge selskapene kjøpt opp av Tyrholm & Farstad AS, Ålesund.  Virksomhetene fortsetter som tidligere.
 
Holger Fischer Spedisjon AS
Besøksadresse: Håndverksveien 11, 1405 Langhus
Postadresse:Håndverksveien 11,1405 Langhus
Tlf:   2266 2180
Fax: 2266 2181
E-post: nils@fischersped.no