Kontakt info

Holger Fischer Spedisjon AS

E-Mail:  nils@fischersped.no

                     

Tjenester


 

Innenlands transport
 
Foruten våre egne biler har Holger Fischer Spedisjon AS et utstrakt kontaktnett med innenlandske transportselskaper. I et stadig skiftende marked nyter våre kunder godt av vår kunnskap. Våre transportansvarlige sørger for framføring på den beste og rimeligste måte, alt etter opdragets beskaffenhet. Ta kontakt for nærmere informasjon.
 
Trailer trekking / Container trekking
 
HFS har egne trekkvogner, trailere og containerchassis og kan tilby:
 
Trailer trekking lokalt
Trailer trekking nasjonalt
Container transport lokalt av 20’, 40’ og 45’ containere
Container transport nasjonalt av 20’, 40’ og 45’ containere.
 
 
 
Lagertjenester
 
HFS har lager og terminal i Håndverksveien 11, 1405 Langhus, på samme sted som kontoret. Her har vi utstyr og mulighet til å utføre de aller fleste lagertjenester.
 
Vi kan tilby:
Lagerhotell – Betal kun for den plass du benytter-
Fordeling
Emballering
Ompakking
Merking
Mottak – Nøytralisering – Utlevering
Konsolidering
Palletering
 
 
Terminaltjenester
 
Vi kan tilby terminaltjenester med lossing og lasting av trailere og containere med enekeltløft opp til 7 tonn.
 
Tollager
 
Holger Fischer Spedisjon AS innehar egen tollagerbevilling, som gjør det mulig for oss å godsregistrere og lagre ufortollede varer i vårt lagerhotell. Det er for tiden ingen tidsbegrensning for lagring av ufortollede varer. Varene kan ikke disponeres før fortollingen har blitt gjort, men man får muligheten av å styre fortollingstidspunktet og dermed likviditeten bedre.
 
Lossing av containere fra USA
 
Stripping av containere med biler og motorsykler er en av våre spesialiteter. 
 
Når containeren fra USA ankommer Oslo, må den først flyttes fra kaien til vår terminal. Etter ankomst til vår terminal, tømmes containeren, og vi utsteder en ankomstmelding med de nødvendige opplysninger til fortollingen. Ankomstmeldingen er samtidig regningen på andel av omkostningene i Oslo og eventuell frakt fra USA. Vi tar kontakt med oppgitt mottaker på bilen eller motorsykkelen så snart vi har fått containeren inn til terminalen. Mottakeren bestemmer selv om vi skal foreta innfortollingen, eller om han vil gjøre det selv. Etter innfortolling og betaling av omkostningene i Oslo, kan utlevering Håndverksveien 11,1405 Langhus finne sted.
 
Fortolling / Spedisjon
 
Holger Fischer Spedisjon AS har alle nødvendige tillatelser og utstyr til elektronisk fortolling, eksportklarering og behandling av transittdokumenter (T1 / T2)
 
Personalet har høy kompetansje i regelverkene og søker å tilrettelegge og informere deg som kunde, slik at klareringen skal foregå korrekt og så smidig som mulig.
 
Vi har et utbygget og velfungerende IT basert administrasjons- og spedisjonssystem, som gjør oss i stand til å ivareta våre kunders interesser.   Med stor fleksibilitet tilpasser vi oss dine ønsker, og legger vekt på å ivareta dine interesser, også ovenfor tredjepart / eksterne transportører.
Holger Fischer Spedisjon AS
Besøksadresse: Håndverksvegen 11, 1405 Langhus
Postadresse:Håndverksvegen 11,1405 Langhus
Tlf:   2266 2180
Fax: 2266 2181
E-post: holger@fischersped.no