HOLGER FISCHER SPEDISJON AS

Etter over 150 års virksomhet innen transport og spedisjon har Holger Fischer Spedisjon AS opparbeidet seg et ry for personlig service og kvalitet.
Vi er et frittstående firma som legger vekt på å ivareta våre kunders interesser på beste måte. Vi er opptatt av god og personlig kundekontakt..

Med lang erfaring, utstrakt kontaktnett og egne midler, håndterer vi de fleste oppgaver innen transport og fortolling. Holger Fischer er ikke låst til faste systemer, men kan fritt velge den beste og rimeligste løsningen for kundene.
1. januar 2015 overtok Tyrholm & Farstad AS Ålesund, eierskapet til Holger Fischer Spedisjon AS Oslo,samt Holger Fischer GmbH & Co. KG Hamburg.
Firmaene fortsetter som selvstendige enheter under samme navn og med samme personal.