Kontakt Ring oss

Etablert i 1867 av Holger Fischer

Holger Fischer ble etablert i 1867 av Holger Fischer, som startet med transport av varer fra Øst til Vestbanen i Oslo.

 

Holger Fischer GmbH, Hamburg, ble etablert i 1925, og har hovedsakelig drevet med transporter til og fra Norge. Som HUB for de Skandinaviske landene har de et utstrakt kontaktnett i alle verdensdeler.