Kontakt Ring oss

Innenlands transport

Holger Fischer Spedisjon AS et utstrakt kontaktnett med innenlandske transportselskaper. I et stadig skiftende marked nyter våre kunder godt av vår kunnskap. Våre transportansvarlige sørger for framføring på den beste og rimeligste måte, alt etter oppdragets beskaffenhet. Ta kontakt for nærmere informasjon.

Lagertjenester

HFS har lager, terminal og kontor i Håndverksveien 11, 1405 Langhus, her har vi utstyr og mulighet til å utføre de aller fleste lagertjenester.

Vi kan tilby:
Lagerhotell
Fordeling
Emballering
Ompakking
Merking
Mottak – Nøytralisering – Utlevering
Konsolidering
Palletering
Truck med kapasitet opp til 7 tonn pr løft
Container tømming
Lossing og lasting

Terminaltjenester

Vi kan tilby terminaltjenester med lossing og lasting av trailere og containere med enkeltløft opp til 7 tonn.

Tollager

Holger Fischer Spedisjon AS innehar egen tollagerbevilling, som gjør det mulig for oss å godsregistrere samt lagre ufortollede varer i vårt lagerhotell. Det er for tiden ingen tidsbegrensning for lagring av ufortollede varer i Norge. Varene kan ikke disponeres før fortolling er utført, men man får muligheten av å styre fortollingstidspunktet og dermed bedre likviditeten.

Lossing av containere fra USA

Stripping av containere med biler og motorsykler er en av våre spesialiteter.

Når containere ankommer fra USA til Oslo, trekkes de fra kaia til vår terminal hvor den tømmes for biler / MC og annet gods. Vi utsteder en ankomstmelding med de nødvendige opplysninger til fortolling. Vi tar kontakt med mottaker på bilen eller motorsykkelen så snart vi har fått containeren til vår terminal. Mottakeren bestemmer selv om vi skal foreta importfortolling, eller om han vil gjøre dette selv. Etter importfortolling og betaling av omkostningene i Oslo kan utlevering Håndverksveien 11,1405 Langhus finne sted.

Containere kan spores på: Pakkesporing.no

ÅPNINGSTIDER: 08:00 – 16:00

Fortolling / Spedisjon

Holger Fischer Spedisjon AS har alle nødvendige tillatelser og utstyr til elektronisk fortolling, eksportklarering og behandling av transittdokumenter (T1 / T2)

Personalet har høy kompetanse i regelverk og søker å tilrettelegge samt informere deg som kunde slik at klareringen skal foregå så korrekt og smidig som mulig.

Vi har et godt utbygget og velfungerende IT basert administrasjons- og spedisjonssystem, som gjør oss i stand til å ivareta våre kunders interesser. Med stor fleksibilitet tilpasser vi oss dine ønsker, og legger vekt på å ivareta dine interesser, også ovenfor tredjepart / eksterne transportører.